Enemmän Jeesus-keskeistä teologiaa

Koko Raamatun radiossa läpi luennoinut raamatunopettaja Jukka Norvanto on julkaissut uunituoreen kirjan ”Evankeliumi Mooseksen mukaan: Genesis” (Perussanoma 2014). Tässä kirjassa hän avaa ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtia Jeesuksen itsensä antaman raamatuntulkintamallin mukaan. Jeesushan sanoi, että hänestä on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja kirjoituksissa, eli käytännössä koko Raamatussa. Norvannon kirja on pieni suomalainen säie positiivisesta teologisesta suuntauksesta,…

leif-srkln(1)

Koko Raamatun radiossa läpi luennoinut raamatunopettaja Jukka Norvanto on julkaissut uunituoreen kirjan ”Evankeliumi Mooseksen mukaan: Genesis” (Perussanoma 2014). Tässä kirjassa hän avaa ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtia Jeesuksen itsensä antaman raamatuntulkintamallin mukaan. Jeesushan sanoi, että hänestä on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja kirjoituksissa, eli käytännössä koko Raamatussa.

Norvannon kirja on pieni suomalainen säie positiivisesta teologisesta suuntauksesta, joka on viime aikoina levinnyt maailmalla. Erityisesti viimeisten parin vuosikymmenen aikana, on julkaistu kasvava määrä sekä akateemisella että kansantajuisella tasolla kirjoitettuja kirjoja, joissa puhutaan Raamatun yhtenäisyydestä. Niissä on käytetty nimenomaan Jeesuksen itsensä antamaa tulkinta-avainta. Tässä kehityksessä on nähtävissä selkeä teologinen käänne ja reaktio aikaisempaan historiallis-kriittisen raamatuntulkinnan valtakauteen.

Historiallis-kriittisessä raamatuntukinnassa Raamattua tulkittiin hyvin atomistisesti ja siitä pyrittiin etsimään kaikkia mahdollisia ristiriitoja ja jännitteitä. Puhuttiin paljon Matteuksen teologiasta, Johanneksen teologiasta, Paavalin teologiasta ja niin edelleen. Vastaavasti puhuttiin hyvin vähän Uuden testamentin tai Vanhan testamentin teologiasta kokonaisuudessaan, puhumattakaan siitä, että olisi puhuttu koko Raamatun teologiasta. Sellaisen löytyminen nähtiin jopa mahdottomana.

Hyvin monet nykyisistä kirkkojen johtajista ja paimenista ovat saaneet teologisen koulutuksensa tuona aikana. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut voimakkaasti ja hajottavasti sekä teologian tekemiseen yleensä että siihen opetukseen ja julistukseen, jota kirkoissa on annettu. Siellä missä Raamattua luetaan ja tulkitaan Jeesuksen itsensä antaman tulkinta-avaimen avulla, se avautuu yhtenä suurena, joskin hyvin monivivahteisena kertomuksena Jumalan ohjaamasta Kristus-keskeisestä pelastushistoriasta maailmassa. Tämä synnyttää luonnollisesti myös Kristus-keskeistä julistusta ja opetusta.

Hiljattain Suomessa julkaistiin yli 500-sivuinen teos ”Kristus Vanhassa Testamentissa” (Sley 2014), jossa Raamattua avataan noin 20 suomalaisteologin voimin juuri tällaisesta Kristus-keskeisestä Raamatuntulkinnasta käsin. Raamatunlukijalle tällaiset kirjat ovat timanttikaivoksia, joista voi löytää todellisia aarteita oman uskonelämän rakennukseksi. Sinänsä tällainen Raamatun lähestymistapa ei tietenkään ole uusi. Se oli keskeistä niin kirkkoisille kuin Martti Lutherille, Jean Calvinille ja yleensäkin kaikille uskonpuhdistuksen perinnön vaalijoille. Myös herätysliikkeiden vahvoina aikoina tämä tulkintatraditio oli tuttu. Se hukattiin kuitenkin välillä hyvin tehokkaasti liberaalin teologian ja sen perinnönkantajien keskuudessa. Jumalan armosta se on jälleen löytymässä.

Lisää pääkirjoituksia Uusi Tie -lehdessä. Tilaa lehti tästä.