Ei valtiota ilman vakaumusta

Eroakirkosta.fi-sivusto on jo vuosia kehottanut ihmisiä eroamaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Tämän vuoden alkuun mennessä sivuston kautta oli eronnut jo 400 000 ihmistä. Sivustolla ilmaistaan myös pidemmälle menevä tavoite: ”Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan.” Tämä tavoite...

leif-srkln(1)

Eroakirkosta.fi-sivusto on jo vuosia kehottanut ihmisiä eroamaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Tämän vuoden alkuun mennessä sivuston kautta oli eronnut jo 400 000 ihmistä. Sivustolla ilmaistaan myös pidemmälle menevä tavoite: ”Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan.”

Tämä tavoite on sekä käytännössä että jo periaatteessa, ajatuksenkin tasolla, täysin mahdoton, järjen vastainen ja harhaanjohtava. On mahdotonta edes kuvitella järjestäytynyttä valtiota, joka ei ottaisi minkäänlaista kantaa minkään vakaumuksen puolesta tai mitään vakaumusta vastaan. Kaikki mahdolliset järjestäytyneet valtiot rakentuvat monenlaisten vakaumusten ja uskomusten varaan. Täytyy olla jonkinlainen käsitys ihmisestä, elämästä ja oikeasta ja väärästä, jotta ylipäätään voidaan elää järjestäytyneesti yhdessä. Näiden uskomusten ja vakaumusten varaan rakentuvat sitten monenlaiset säännöt, asenteet ja tavat, jotka ohjaavat yhteiselämää, alkaen liikennesäännöistä ja ulottuen aina kasvatustavoitteisiin ja lasten, vanhusten, sairaiden, toisinajattelijoiden tai rikollisten kohtelemiseen asti.

Ei voi olla olemassa mitään järjestäytynyttä yhteiselämää ilman uskomuksia ja vakaumuksia – ei edes mielikuvituksen tasolla. Eroakirkosta.fi-sivustolla todetaankin – täysin ristiriidassa oman tavoitteen kanssa – että, ”tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.” Mutta perustuslaki, ihmisoikeudet ja sopimukset rakentuvat aina monenlaisten uskomusten ja vakaumusten varaan. Niitä nimenomaan ei voi olla olemassa, jos ei oteta kantaa tiettyjen näkemysten ja uskomusten puolesta ja toisia vastaan.

Onnistuessaan eroakirkosta.fi-sivuston ajama epälooginen tavoite johtaisi ainoastaan siihen, että kristilliset arvot korvattaisiin toisenlaisilla, omista uskomuksista ja vakaumuksista nousevilla arvoilla. Käytännössä se tarkoittaa suvivirren korvaamista jollakin muulla laululla, uskonnonopetuksen korvaamista jollakin muulla opetuksella ja eduskunnan juhlajumalanpalveluksen korvaamista jollakin muulla seremonialla. Koskaan ei tulla elämään ilman jonkinlaisia juhlia, jonkinlaista opetusta ja jonkinlaisia seremonioita.

Historiassa on jo kokeiltu virallisesti uskonnottomia yhteiskuntamuotoja, jotka rakentuivat aivan toisenlaisten uskomusten ja vakaumusten kuin kristillisen uskon varaan. Muun muassa Neuvostoliitto ja Maon kommunistinen Kiina olivat tällaisia kokeiluja. Ne eivät vakuuttaneet paremmuudellaan.

Eroakirkosta.fi-sivuston harhakuvitelmiin perustuvat tavoitteet tulisi hylätä. Sen sijaan pitäisi keskittyä tosissaan miettimään, millainen usko ja millaiset vakaumukset perustuvat tosiasioihin ja tarjoavat parhaat edellytykset hyvälle yhteiselämälle. Kristillinen vakaumus ja usko ei näitä kisoja pelkää.