Dialogos – usko ja tiede katsomusten torilla

Kevään maailmankatsomuskampanjan teemalehti on poikkeuksellisen syvällinen artikkelikokoelma, jonka julkaisijoina on historiallisen laaja joukko kristillisiä liikkeitä ja järjestöjä. Maailmankatsomukset puntarissa – kampanjassa on kysymys monen eri kristillisen järjestön projektista, jonka pyrkimyksenä on tarjota rakentava puheenvuoro kristillisen maailmankatsomuksen perusteista ja kutsua erityisesti akateemisessa maailmassa dialogiin niitä, jotka eivät vakaumuksessaan kristinuskon perusteita jaa. Kampanjan osana on teemalehti nimeltään…