Avioliittokysymyksessä tulee pitäytyä Raamatun selvässä sanassa

Raamatun opetuksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, joka on tarkoitettu kestämään, kunnes kuolema heidät erottaa.

Kuva: Istock

Kun luterilaisen kirkon pappi seisoo alttarin edessä ääni väristen tunnustamassa, että pitäytyy kirkkomme viralliseen avioliittonäkemykseen, on jokin selkeästi pielessä. Näin kuitenkin tapahtui helmikuun 13. päivä, kun Pauli Selkee julkaisi YouTubessa eriävän mielipiteensä seurakuntansa kirkkoneuvoston päätöksestä avata kirkot samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen ja siunaamiseen.

Kirkkomme on syvässä avioliitto­kriisissä. Toivorikkaimmat vetoavat edelleen kompromissin löytämiseen: ”Eikö kirkossamme olisi tilaa kahdelle erilaiselle avioliittonäkemykselle rinnakkain?” Kun tiedämme, miten vähän tilaa virkakysymyksessä on jätetty kirkon klassiselle näkemykselle, on epärealistista ajatella, että kirkon avioliittokannan muuttuessa vanhalle kannalle jäisi pysyvää elintilaa.

Toiset taas miettivät, voiko kirkkoon vielä kuulua. Monet papit ja osa piispoistakin on poikennut Jumalan sanan selkeästä opetuksesta. Monet kuitenkin edelleen sitoutuvat kirkkomme tunnustukseen ja samalla kirkkomme voimassa olevaan viralliseen avioliittonäkemykseen. Tehtävämme on tukea ja rohkaista heitä, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan.

Avioliiton luomisteologinen perusta

Avioliitto- ja perhe-elämän kysymykset liittyvät sekä luomisen teologiaan että raamattunäkemykseen. Ratkaisevat kysymykset ovat: Loiko Jumala ihmisen mieheksi ja naiseksi? Onko Raamattu edelleen sitovaa Jumalan sanaa, joka ohjaa kristillistä oppia ja kristityn elämää?

Kansanlähetys sitoutuu kaikessa opetuksessaan ja toiminnassaan Raamatun avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Hän asetti luomisessa avioliiton heidän välilleen elinikäiseksi liitoksi, jossa sitoudutaan keskinäiseen kunnioittamiseen ja rakastamiseen. (1. Moos. 1:27; 1. Moos. 2:18–25) Uudessa testamentissa sekä Jeesus että apostolit vahvistavat tämän. (Mark. 10:1–12; Matt. 19:4–6, 1. Kor. 7:1–11)

Jumala loi ihmisen seksuaaliseksi olennoksi. (1. Tim. 4:1–5) Seksuaalisuus ei siis ole millään tavoin paha asia vaan Jumalan hyvä lahja, jolla rakennetaan avioliittoa. Seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon. (1. Kor. 7:1–2; 2. Moos. 20:14)

Jumalan armo ei mitätöi Jumalan tahtoa

Jokainen ihminen on syntinen. Synti ilmenee elämässämme Jumalan tahdon vastustamisena ja kovasydämisyytenä. Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Siksi hän lähetti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen sovittamaan syntimme.

Jumalan armo ei kuitenkaan mitätöi Jumalan tahtoa. Väärää ei pidä julistaa oikeaksi eikä oikeaa vääräksi.

Samalla kun pitäydymme Raamatun opetukseen, on tärkeää, ettemme hetkeksikään unohda, että jokaisella ihmisellä on lähtemätön ihmisarvo.

Ajatus niin sanotusta sukupuolineutraalista avioliitosta ei ole Jumalan tahdon mukainen. Kristittyinä meidän tulee rukoilla kaikkien puolesta, mutta meidän ei tule siunata tai rukoilla sellaista, minkä tiedämme Raamatun perusteella Jumalan tahdon vastaiseksi. Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, jossa suhtauduttaisiin myönteisesti tai osoitettaisiin hyväksyntää millekään seksuaalisuuden muodolle, joka rikkoo yhden miehen ja yhden naisen välisen avioliiton ihanteen.

Siksi Kansanlähetys ei pidä Jumalan tahdon mukaisena samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden siunaamista eikä tällaisessa parisuhteessa elämistä. Kansanlähetys ei myöskään rinnasta avosuhdetta avioliittoon, koska siinä ei sitouduta elinikäiseen liittoon. Kehotamme avosuhteessa eläviä pareja solmimaan avioliiton.

Raamatun vastaista oppia ei pidä edistää

Kansanlähetyksessä opetamme, että Raamatun sanan mukaisesti yhden miehen ja yhden naisen välinen avioliitto on normatiivinen eli sitova malli tämän päivän kristityille. Meidän ei tule mukauttaa Raamatun sanomaa oman aikamme näkemyksiin vaan olla kuuliaisia Jumalan sanalle Raamatussa. Siksi me emme voi muuttaa luomiskertomukseen ja Jeesuksen opetukseen pohjautuvaa kristillistä avioliittonäkemystä.

Emme myöskään tee yhteistyötä Jumalan sanan vastaisen opetuksen edistämiseksi. Tämän perusteella Kansanlähetyksen omissa tilaisuuksissa ei tule käyttää opettajia eikä julistajia, jotka opettavat avioliittokysymyksestä Jumalan sanan vastaisesti. Meidän tulee myös harkita, minkälainen yhteistyö on mahdollista liikkeemme ulkopuolella niiden kanssa, jotka ovat luopuneet Jumalan sanasta.

Kaikkia kunnioittaen – Raamattuun pitäytyen

Samalla kun pitäydymme Raamatun opetukseen, on tärkeää, ettemme hetkeksikään unohda, että jokaisella ihmisellä on lähtemätön ihmisarvo. Ihmisen arvo ei perustu hänen elämänsä onnistumisiin tai epäonnistumisiin vaan siihen, että Jumala on luonut hänet omaksi kuvakseen. Siksi jokaista ihmistä tulee kohdella suurella rakkaudella.

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee suhtautua kunnioittavasti niin seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kuin avosuhteessa eläviä kohtaan. Yhteisöjemme tulee pyrkiä armollisuuteen ja elämän realiteettien ymmärrykseen. Me emme saa unohtaa, että olemme kaikki vajavaisia Jumalan edessä.

Kirjoittaja on Kansanlähetyksen lähetysjohtaja.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: