Arkkipiispa Põder: ”On kirkon kunnia-asia olla vastakulttuuri”

Viron kirkon arkkipiispa Andres Põder ja kirkkoherra Joel Luhamets kertoivat opintopäivillä Viron hengellisestä tilanteesta pitkän kommunismin ja valtiojohtoisen ateismin kauden jälkeen. Tuoreiden tutkimusten mukaan 16 prosenttia virolaisista uskoo persoonalliseen Jumalaan uskoo, kun Euroopan maiden keskiarvo on 52 prosenttia. Toisaalta New Age-tyyppinen hengellisyys voi lahden eteläpuolella hyvin: 54 prosenttia virolaisista uskoo jonkinlaiseen henkeen tai elämänvoimaan, kun…