Amerikan musta perjantai

Päätös alistaa uskonnonvapauden yksilöllisen seksuaalisen ilmaisun vapaudelle

leif-pkViime perjantai 26. kesäkuuta oli tragedia sen takia, että kymmeniä ihmisiä kuoli islamilaisten äärijärjestöjen terrori-iskuissa eri puolilla maailmaa. Samalla päivä oli myös länsimaisen kulttuurin ja avioliiton kannalta traaginen.

Amerikan Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomarit päättivät äänin 5–4, että samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen solmiminen on perustuslain edellyttämä kansalaisoikeus. Näin kaikki amerikkalaiset julkiset toimijat velvoitettiin lakisääteisesti hyväksymään homoseksuaalinen käyttäytyminen yhteisölliseksi ja institutionaaliseksi hyväksi, jota kaikkien tulee kannattaa ja edistää. Tästedes tullaan vaatimaan sekä kaikkien osavaltioiden että kaikkien uskonnollis-kirkollisten toimijoiden juridista alistumista korkeimman oikeuden tahtoon. Kaikkien kirkkokuntien pastorit USA:ssa voivat nyt joutua sen kysymyksen eteen, vihkivätkö he samaa sukupuolta olevan parin vai ottavatko he riskin joutua rangaistavaksi – jopa vankilaan – perustuslain rikkomisesta.

Päätös alistaa uskonnonvapauden yksilöllisen seksuaalisen ilmaisun vapaudelle. Taustalla on ajatus, jonka mukaan seksuaalisen suuntautuneisuuden ilmaisun vapauden tulee nauttia vahvempaa lain suojelua kuin uskonnonvapauden. Monien asiantuntijoiden – myös vähemmistöön jääneiden korkeimman oikeuden tuomarien – mielestä tämä johtaa väistämättömään törmäykseen uskonnonvapauden ja omantunnon vapauden kanssa. Useiden kriitikkojen mukaan homouden puolustaminen on Yhdysvalloissa nyt ajettu niin pitkälle, että maassa ollaan uskonnollisten vainojen kynnyksellä.

Kritiikki korkeimman oikeuden päätöstä vastaan on ollut massiivinen, ja voimakkaita reaktioita on tullut päivittäin. Yli 50 000 katolilaista, ortodoksista, protestanttista ja juutalaista johtajaa allekirjoittivat jo ennen päätöstä sitoumuksen. Siinä he ilmaisivat oman vakaumuksensa, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Sitoumuksessa todetaan, että korkeimmalla oikeudella ei ole mitään auktoriteettia määritellä uudelleen avioliittoa. Siinä muistutetaan myös seuraavaa: ”Kristillinen opetus vahvistaa, toteuttaa ja korostaa sitä totuutta, että avioliitto voi olla olemassa vain yhden miehen ja yhden naisen välisenä. Tämä totuus ei kuitenkaan perustu yksinomaan uskontoon tai ilmoitukseen, vaan luonnolliseen moraalilakiin, joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen sisimpään ja joka voidaan tunnistaa normaalilla järjenkäytöllä.”

Lakiasiantuntija Mat Staverin mukaan tämän uuden lain viesti on itse asiassa se, että “pojat ja tytöt eivät tarvitse isää ja äitiä ja että isät ja äidit ovat epäoleellisia. Sukupuolesta tulee merkityksetön, kun hallitus omaksuu samaa sukupuolta olevien avioliiton [… ] Sen mukaan kaksi äitiä tai kaksi isää on täysin sama asia kuin isä ja äiti.”

Kaikki eivät tule mukautumaan uuteen avioliittokäsitykseen. Yli sata tunnettua herätyskristillistä, eri kirkkokuntien johtajaa toteaa päätöksen jälkeisessä julkilausumassaan: “Kristillinen teologia pitää opetustaan avioliitosta sekä ajattomana että muuttumattomana. Siksi meidän täytyy seistä lujana tässä uskossa [… ] Me lupaamme julistaa ja elää tämän totuuden mukaan maksoi mitä maksoi.”