Ainutlaatuista analyysiä islamista

On kyettävä vertailemaan ja arvioimaan keskenään erilaisia ristiriitaisia totuusväittämiä ja erilaisia eettisiä vakaumuksia.

leif-pkLähi-idän ja Afrikan maiden kauan jatkuneet levottomuudet sekä miljoonien ihmisten muuttoliike maailmalla ovat luoneet uuden tilanteen myös Eurooppaan. Jokainen meistä kohtaa nyt omassa maassaan ja lähipiirissään aikaisempaa suuremmalla todennäköisyydellä muiden uskontojen edustajia.

Näin on ollut jo jonkin aikaa, ja tämä kehitys vain kiihtyy. Yksi tulevaisuuden avainkysymys onkin se, miten täysin erilaisia kulttuureja ja uskontoja edustavat ihmiset kykenevät elämään sovussa keskenään. Oman lisänsä tähän haasteeseen tuovat ne, jotka eivät koe mitään uskontoa omakseen. Osa heistä näkisi mieluiten yhteiskunnan, jossa uskontoja ei olisi olemassakaan, tai joiden läsnäolo ja vaikutus ei ainakaan tuntuisi missään.

Kristitylle tällainen uskontojen ja kulttuurien massakohtaaminen asettaa useita haasteita. Se, miten hän vastaa niihin, ratkaisee, kuinka levollinen ja vahva hän voi omassa vakaumuksessaan olla. Ennen muuta kristityn on tunnettava oma uskonsa.

Kun on omasta uskostaan vähintään yhtä vakuuttuneiden ympäröimänä, ei pelkkä omaan traditioon ja kulttuuriperintöön turvautuminen itsestäänselvyytenä riitä. Kristinuskolle täysin vastakkainen näkemys on toisen vakaumuksen edustajalle yhtä lailla itsestään selvä. On kyettävä vertailemaan ja arvioimaan keskenään erilaisia ristiriitaisia totuusväittämiä ja erilaisia eettisiä vakaumuksia. On löydettävä luotettavat kriteerit tällaisen vertailun tekemiseen.

Tällaista totuudennälkäistä, ja aitoon kohtaamiseen perustuvaa totuuden etsintää, ei esimerkiksi suomalaisessa mediassa näy juuri lainkaan. Siksi on aivan erityisellä ilolla tervehdittävä viimeistä Perusta-lehden numeroa. Tällä Opiskelija- ja Koululaislähetyksen, Suomen Raamattuopiston ja Suomen teologisen instituutin yhdessä julkaisemalla teologisella aikakauslehdellä on pitkä traditio (41. vuosikerta). Viimeisin numero (5/2015) sisältää aivan poikkeuksellisen tärkeitä, painavia ja mielenkiintoisia artikkeleita.

Teologian tohtori ja Göttingenin yliopiston itämaisen kirkkohistorian emeritusprofessori Jouko Martikaisen artikkeli islamista on aivan ainutlaatuista tekstiä. Ainoa toinen lähde, missä esiintyy vastaavanlaista rohkean analyyttistä islamin arviointia suomen kielellä, lienee  professori Tapio Puolimatkan kirja Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (Aikamedia 2013).

Martikaisen artikkelin lisäksi Perustassa on erinomaisia artikkeleita muslimiterroristijärjestö Isisistä, siitä miten Jeesus suhtautuisi islamiin sekä Kristuksen ainutlaatuisuudesta uskontojen maailmassa. Juuri tällaisen materiaalin opiskelua nyt kristityt tarvitsisivat, ja kaikki muutkin, joita aihe kiinnostaa.