Aikamme muistuttaa Raamatun aikaa

Ajoittain kuulee väitteitä, joiden mukaan Raamatun opetukset ovat vanhentuneita tai ne eivät ole sovellettavissa omaan aikaamme. ”Raamattu on kirjoitettu niin kauan sitten. Silloin elettiin aivan toisenlaisessa kulttuurissa. Raamatun kirjoittajat ovat sidottuja omaan aikaansa.” Viimeksi mainitun väitteen kohdalla on kysyttävä, eivätkö meidän aikamme Raamatun kieltäjät ole sidottuja omaan aikaansa. Tuskin mikään Raamatun vastainen väite on niin...

leif-pkAjoittain kuulee väitteitä, joiden mukaan Raamatun opetukset ovat vanhentuneita tai ne eivät ole sovellettavissa omaan aikaamme. ”Raamattu on kirjoitettu niin kauan sitten. Silloin elettiin aivan toisenlaisessa kulttuurissa. Raamatun kirjoittajat ovat sidottuja omaan aikaansa.” Viimeksi mainitun väitteen kohdalla on kysyttävä, eivätkö meidän aikamme Raamatun kieltäjät ole sidottuja omaan aikaansa. Tuskin mikään Raamatun vastainen väite on niin aikaansa sidottu kuin väite, jonka mukaan Raamattu on omaan aikaansa sidottu. Jos joku luottaa siihen, mitä omaan aikaansa sidottu raamattukriitikko tänään kirjoittaa, miksi hän ei voisi luottaa siihen, mitä Jumala Raamatun syntyaikoina halusi kaikkina aikoina eläville ihmisille puhua.

On myös syytä kysyä, kuinka erilainen kulttuuri loppujen lopuksi oli silloin, kun Raamatun profeetat ja apostolit kirjoittivat. Jos verrataan esimerkiksi sen ajan ja nykyajan teknologista kehitystä tai avaruustiedettä, kehitystä on tapahtunut. Sen sijaan uskonnollisen ajattelun, filosofian, sukupuolimoraalin tai ihmisen itsekkyyden suhteen ei ole havaittavissa juurikaan kehitystä. Ne synnit, joista Vanhan testamentin profeetat, Jeesus tai Uuden testamentin apostolit nuhtelivat aikansa ihmisiä, esiintyvät muuttumattomina tänäänkin. Lyhytkin vilkaisu tuoreisiin uutisaiheisiin osoittaa, että oma aikamme vainoineen, moraalisine rappioineen, epäoikeudenmukaisuuksineen ja rikkinäisine ihmissuhteineen on edelleen yhtä syntinen kuin tuhansia vuosia sitten.

Samalla itse evankeliumi on tänään aivan yhtä tuore, yllättävä ja voimallinen sanoma kuin 2000 vuotta sitten. Jeremian temppelisaarnaa (Jeremia 7), Jeesuksen pitämää vuorisaarnaa (Matteus 5–7) tai apostoli Paavalin kirjoittamaa rakkauden määrittelyä (1. Kor. 13) ei ole vielä kukaan, 2000 vuoden aikana, ylittänyt vaikuttavuudessaan.

Viime viikolla Eurooppalaisessa johtajuus foorumissa (European Leadership Forum 2015) englantilaisen raamattututkimuslaitoksen Tyndale Housen johtaja Peter J. Williams esitti mielenkiintoisen näkökulman Raamattuun. Puheessaan seitsemällesadalle kristitylle johtajalle ja vaikuttajalle hän painotti, että Jumala on jättänyt Raamattuun tarpeeksi vaikeatajuisia kohtia, jotta se, joka ei halua löytää häntä, voi vedota niihin ja piiloutua niiden taakse. Sille taas, joka haluaa löytää yhteyden Jumalaan, Raamattu on aivan tarpeeksi selkeä kirja. Sitä lukemalla ja tutkimalla voi tulla johdetuksi Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen.

Jumalan rakkaus ja viisaus näkyy siinä, että hän halusi puhua luomilleen ihmisille. Hän kykeni tekemään sen ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitetun kirjan kautta niin, että siinä kuulee hänen puheensa vielä 21. vuosisadallakin. Lukemiseen ja kuuntelemiseen liittyy Raamatun viimeisen luvun lopussa selkeä lupaus: ”Nämä sanat ovat vakaat ja todet – – Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin”.