Väitös: Naisdiakoneilla oli varhaiskirkossa merkittävä rooli

Pauliina Pylvänäisen väitöskirja osoittaa, että naisdiakonit toimivat varhaiskirkossa monipuolisesti avustajina jumalanpalveluksissa, auttamistehtävissä sekä viestinviejinä.

Varhaiskirkossa diakonit eivät olleetkaan koko elämänsä köyhien ja sairaiden puolesta antavia palvelijoita. – Kun joku antoi heille tehtävän, he vain tekivät sen, ja se riitti, naisdiakonien asemaa tutkinut Pauliina Pylvänäinen toteaa. Kuva: Matti Korhonen