Sijaisperheen kasvatista teologiksi

Jiska Gröhn kasvoi huostaanotettuna lapsena sijaisperheessä. Hengelliseksi isäkseen hän löysi paikallisen kirkkoherran.