Sähköisten viestimien mahdollisuudet

Kristillinen sanoma saa kohdata ihmisiä kaikkialla, ei vain joissain rakennuksissa tai tilaisuuksissa, joihin kutsumme ihmisiä.

Olen työssäni jatkuvasti tekemisissä digitaalisen maailman kanssa. Käytän erilaisia sosiaalisen median välineitä työssä ja vapaa-aikana. Keskustelen usein eri ihmisten kanssa siitä, miten ja miksi he viettävät paljon aikaa sosiaalisen median äärellä tai ovat siihen koukussa. Eri tutkimusten mukaan monet vilkuilevat kännykkäänsä jopa satoja kertoja päivässä.

TÄTÄ KYSELTIIN VUOSITTAISESSA kristillisten järjestöjen digitaalisen viestinnän konferenssissa Lontoossa marraskuussa.

Miten ja millä välineillä todistamme Kristuksesta ja kerromme hyvästä sanomasta? Matkapuhelin tai vaikkapa tabletti ovat välineitä, joiden avulla voidaan tavoittaa käytännössä kaikki ihmiset. Tavoittaminen ei tapahdu vain virka-aikana vaan joka hetki ja joka päivä. Käytössä on uskomattoman hieno väline.

Jeesus ei mennyt kertomaan vertauksiaan ja antamaan opetusta vain synagogaan vaan hän kohtasi ihmisiä siellä, missä ihmiset elivät ja toimivat. Kristillinen sanoma saa kohdata ihmisiä kaikkialla, ei vain joissain rakennuksissa tai tilaisuuksissa, joihin kutsumme ihmisiä. Missä on kristillinen kirkko? Se on kaikkialla siellä, missä on ihmisiä. Missä kolmiyhteinen Jumala toimii? Hän toimii aina ja kaikkialla.

NYT HAASTEENA ON SE, miten ymmärrämme ja rohkenemme käyttää moderneja sähköisiä viestimiä ja kertoa siitä, että kristillinen sanoma on merkityksellinen koko maailmalle. Kristillinen kirkko, seurakunnat ja kristilliset järjestöt voivat käyttää ja ovat aina käyttäneet erilaisia välineitä. Jopa Vanhan testamentin kuvaukset aina luomishetkestä alkaen kertovat siitä, miten eri välineitä käytettiin. Paavalillakin oli tapana lähettää kirjeitä.

OVATKO NYKYINEN TODELLISUUS tai sen hahmottaminen sidottuja tai kiinnittyneitä sähköisiin välineisiin? Teemme asioita eri tavoin ja reagoimme asioihin eri tavoin. Tätäkin on paljon tutkittu. Muuttuvatko silloin käsityksemme vaikkapa hyvistä tavoista tai oikeassa olemisesta? Kristillisessä viestinnässä, jossa jokainen kristitty saa olla mukana, on hyvä muistaa sen tarkoitus: siirrytään vain sosiaalisen median välineellisestä hyödyntämisestä sosiaalisessa yhteydessä tapahtuvaan julistukseen. Yhteydenpidolla, itsensä tai edustamiensa ajatusten esiin tuomisella saa olla tarkoitus. Se on ihmisten johdattamista hyvän Jumalan luo. Se on todistamista siitä pelastuksesta, joka on valmistettu kaikille.

VOIMME KYSYÄ ITSELTÄMME: jos pöydälläni on kirjoja, onko päällimmäisenä Raamattu tai jos avaan kännykkäni, näkyykö avatessa heti Raamattuun viittaava tai jokin muu hengellinen sovellus.

YLIVOIMAISESTI PARASTA VIESTINTÄÄ on henkilökohtainen viestintä, kohtaaminen kasvotusten. Digitaaliseen viestintään sitä voi soveltaa siten, että siinä on mukana aina vuorovaikutuksellinen, interaktiivinen, ulottuvuus. Pelkästään tiedottamiseen keskittyvä seurakunnan tai järjestön kotisivu on tutkimusten mukaan huono, ellei peräti virheellinen viestinnän muoto. Aktiivisella vuorovaikutuksella on ratkaiseva merkitys.

KUN JULISTAMME KRISTUKSESTA, emme käytä vain yhdensuuntaista viestintää. Kohtaamme tarjolla olevalla sanomalla, omalla elämällämme ja Jumalan avulla toisen ihmisen. Kuulemme ja kuuntelemme – ja luotamme siihen, että kolmiyhteinen Jumala toimii.

Kirjoittaja on Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja.