Luopumisen tuskaan kätkeytyy mahdollisuus

Haaveiden hautaaminen ja muutosvaiheisiin suostuminen sattuu. Luopumiset pakottavat katsomaan elämää ja itseä uudessa valossa. Myllerrysten keskellä selitysten etsimistä tärkeämpää voi olla havainto siitä, että minua kannatellaan.

Unsplash / Brianna Santellan