Kirkon kunnia-asia on olla vastakulttuuri

Viron kirkon arkkipiispa Andres Põder ja kirkkoherra Joel Luhamets kertoivat Teologisilla opintopäivillä Viron hengellisestä tilanteesta pitkän kommunismin ja valtiojohtoisen ateismin kauden jälkeen. Tuoreiden tutkimusten mukaan virolaisista persoonalliseen Jumalaan uskoo 16% kansasta, kun Euroopan maiden keskiarvo on 52%. Kristityt kokevatkin olevansa maassa selkeä vähemmistö. Arkkipiispa Põderin mukaan tämä on haaste kirkkojen perinteille, mutta samalla mahdollisuus, sillä...

Vironvieraat_OK

Viron kirkon arkkipiispa Andres Põder ja kirkkoherra Joel Luhamets kertoivat Teologisilla opintopäivillä Viron hengellisestä tilanteesta pitkän kommunismin ja valtiojohtoisen ateismin kauden jälkeen. Tuoreiden tutkimusten mukaan virolaisista persoonalliseen Jumalaan uskoo 16% kansasta, kun Euroopan maiden keskiarvo on 52%.

Kristityt kokevatkin olevansa maassa selkeä vähemmistö. Arkkipiispa Põderin mukaan tämä on haaste kirkkojen perinteille, mutta samalla mahdollisuus, sillä demokraattisessa yhteiskunnassa vähemmistöillä on korostetusti oikeus olla olemassa. Tästä syystä kirkko voi jopa pitää kunnia-asianaan olla vastakulttuuri maallistuneessa yhteiskunnassa.

Lue lisää Viron tilanteesta sekä Teologisten opintopäivien annista uusimmasta Uudesta Tiestä.