Elia – Kuningasten kirjat, osa 2

Salomon kuoleman jälkeen valtakunta jakautui kahtia. Pohjoisen kymmenen heimoa alkoivat kantaa nimeä ”Israel” tai ”Efraim” ja etelän kaksi heimoa nimeä ”Juuda”.

Joosef – anteeksiantamattomuuden ja sovinnon välimaastossa

Vanhan testamentin kertomuksia lukies­sa huomaamme usein, että teksti ei suoranaisesti kerro, mitä kustakin tilanteesta tulisi ajatella. Valmiiden vastausten sijaan teksti haastaakin pohtimaan, ovatko kuvatut toimintatavat oikeita vai vääriä, seurattavia vai kartettavia.

Olenko veljeni vartija?

Juuri kun raamatullinen kertomus Jumalasta, luomakunnasta ja ihmisistä on lähtemässä käyntiin, miltei kaikki menee pieleen.

Kun kuolleet herätetään

Korinttilaiset ovat sahaamassa sitä oksaa, jolla he istuvat. Jos kuolleita ei herätetä – kuten he väittävät, silloin Jeesus on jäänyt hautaan ja uusi maail­manaika, jossa korinttilaiset luulevat elävänsä, ei olekaan saapunut.

Miksi hänet ajettiin ristille?

Muutamaan Uuden testamentin ulkopuoliseen lähteeseen on jäänyt merkillinen maininta, jonka mukaan noin vuonna 30 pääsiäisenä tapahtui kummallinen ilmiö: aurinko ei enää antanut valoaan. Myös historioitsija Luukas on tallettanut tämän ilmiön.