Takaisin todellisuuteen

Puolimatka osoittaa millaisiin ongelmiin yhteiskunta ajautuu, jos transideologia saa kulttuurissamme kyseenalaistamattoman totuuden aseman.

Elia – Kuningasten kirjat, osa 2

Salomon kuoleman jälkeen valtakunta jakautui kahtia. Pohjoisen kymmenen heimoa alkoivat kantaa nimeä ”Israel” tai ”Efraim” ja etelän kaksi heimoa nimeä ”Juuda”.

Joosef – anteeksiantamattomuuden ja sovinnon välimaastossa

Vanhan testamentin kertomuksia lukies­sa huomaamme usein, että teksti ei suoranaisesti kerro, mitä kustakin tilanteesta tulisi ajatella. Valmiiden vastausten sijaan teksti haastaakin pohtimaan, ovatko kuvatut toimintatavat oikeita vai vääriä, seurattavia vai kartettavia.

Olenko veljeni vartija?

Juuri kun raamatullinen kertomus Jumalasta, luomakunnasta ja ihmisistä on lähtemässä käyntiin, miltei kaikki menee pieleen.