Sana rististä on hullutus – Jeesus islamissa

Islamin mukaan Jeesusta ei siis tapettu ristillä, mutta hän ei myöskään ole Jumalan Poika.

Kuva: Unsplash