Elia – Kuningasten kirjat, osa 2

Salomon kuoleman jälkeen valtakunta jakautui kahtia. Pohjoisen kymmenen heimoa alkoivat kantaa nimeä ”Israel” tai ”Efraim” ja etelän kaksi heimoa nimeä ”Juuda”.

Engraving by Julius Schnorr von Carolsfeld (March 26, 1794 - May 24, 1872)