Jo neljäs tuomiokapituli käsittelee kirkkotilojen avaamista samaa sukupuolta oleville pareille

Jos kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto eivät pääse yksimielisyyteen kirkkotilojen käytöstä, asian ratkaisee tuomiokapituli.

Kirkko.

Jyväskylän Taulumäen kirkko ei ole ainakaan vielä auki samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Asian käsittely on vielä kesken Lapuan tuomiokapitulissa. KUVA: KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

Lapuan tuomiokapituli käsitteli helmikuussa Jyväskylän seurakunnan tilojen avaamista samaa sukupuolta oleville pareille, koska seurakunnan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto olivat asiasta eri mieltä. Kotimaan mukaan piispa Matti Salomäki esitti asian ratkaisemista kirkkoherran kannan mukaisesti, eikä tiloja avattaisi. Tuomiokapituli ei kuitenkaan vielä tehnyt päätöstä lisäselvityksen saamiseksi. Kotimaan haastattelema lakimiesasessori Tuomas Hemmingin mukaan on tarpeen selvittää, mitä tuomiokapitulien eriävät päätökset tarkoittavat.

Tätä ennen kirkkotilojen avaamista samaa sukupuolta oleville pareille on käsitelty Espoon, Tampereen ja Mikkelin tuomiokapituleissa. Espoo ja Tampere päättivät avata tilat. Mikkeli jätti asian pöydälle, mutta 5.3. se teki päätöksen tilojen avaamisesta.