Herätysliikkeiden lähtökohtana yksilön kokemus

Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Jouko Talonen käsitteli esitelmässään Teologisilla opintopäivillä herätysliikkeiden syntyä ja vaikutusta Suomessa. Ohessa lyhennelmä hänen 4. tammikuuta Kauniaisissa pitämästään esityksestä. Suomen kirkkohistorian tutkimuksessa ovat vakiintuneet käsitteiksi 1700 – ja 1800-luvun herätysliikkeet: rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus sekä 1900-luvun viides herätysliike eli uuspietismi. Uskonnollisten herätysliikkeiden ja herätyskristillisyyden lähtökohtana on yksilön uskonnollinen kokemus: herätys,…