Eutanasian sallimista vaaditaan kansalaisaloitteella – perustelut sallimiselle ovat epäjohdonmukaiset

Aloite vaatii Suomeen eutanasiaa tiukoin kriteerein. Mutta mikä lopulta estää loiventamasta näitä ehtoja, kun luovuttamatonta ihmisarvoa ei enää ole?
Kaatunut pyörätuoli.

Eutanasian kannattajat eivät tunnu tietävän, mikä on lopulta perustavin argumentti eutanasian puolesta: itsemäärämisoikeus vai kärsimyksen poistaminen. Jos ihmisellä on oikeus päättää kuolemastaan, miksi eutanasia pitäisi rajoittaa mitenkään? Jos taas eutanasiassa on kyse kärsimyksen lievittämisestä, eikö eutanasia voitaisi määrätä ihmiselle hänen tahtoaan tietämättä tai siitä huolimatta? KUVA: ISTOCK