Uskoon tullaan montaa reitttiä

Uskoontulo on harvinaisempaa nykyään kuin esimerkiksi viisikymmentä vuotta sitten, mutta luonnollisesti sitä edelleen tapahtuu. Vaan miten ihminen nykyaikana tulee uskoon? Esimerkiksi mystisen kokemuksen kautta, älyllisesti puntaroiden tai esikuvasta vaikuttuen, käy ilmi Markus Pekkalan tekemässä uskontotieteen pro gradu -tutkielmassa. Pekkala analysoi vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla toteutetun Mahdollisuus muutokseen -kampanjan 40 uskoontulokertomusta. Uskoontulo prosessina Kampanjan tarinoista kuusi luokiteltiin…