Yhteyttä yli raja-aitojen – ei kuitenkaan aitoja kaatamalla

Erilaisten seurakuntien ja järjestöjen olemassaolo on Jumalan sallimusta. Aidat suojelevat laumaa.

Kuva: IStock