Yhteyttä totuuden kustannuksella?

Näkemykset homokysymyksessä ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä ratkaisevasti jakaantuneet niin jäsenten, työntekijöiden kuin päättäjien keskuudessa. Jakautuneisuus näkyi myös viime viikon kirkolliskokouksessa. Ennätysmäiset noin viisikymmentä puheenvuoroa käytettiin liittyen piispainkokouksen selontekoon avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Tämä jakautuminen ahdistaa monia konservatiiveja. Pelon taustalla voi olla kiintymys ­isien kirkkoon, jossa on käyty ja jota on palveltu koko elämän ajan….