Väheksytyin käsky

Siihen nähden, kuinka tärkeällä paikalla neljäs käsky on ja kuinka ison arvon sille Raamattu antaa, se on jäänyt erittäin vähälle huomiolle. Melkein voisi sanoa, että neljäs käsky on aikamme väheksytyin käsky.