USA:n korkein oikeus ajoi läpi sukupuolineutraalin avioliiton

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti määritellä uudelleen avioliiton koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja perjantaina 26. kesäkuuta äänin 5–4.

Kolmosuutinen_shutterstock

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti määritellä uudelleen avioliiton koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja perjantaina 26. kesäkuuta äänin 5–4.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan samaa sukupuolta olevilla pareilla on perustuslaillinen oikeus avioliittoon. Siitä syystä tapaus Obergefell v. Hodges velvoittaa kaikki osavaltiot hyväksymään samaa sukupuolta olevien avioliitot. Myös ne, joissa on voimassa osavaltion perustuslain lisäys, joka kieltää sukupuolineutraalin avioliiton.

Vaikka enemmistö amerikkalaisista tänä päivänä kannattaakin samaa sukupuolta olevien liittoja, vähemmistöön jääneiden tuomarien mukaan korkeimman oikeuden päätöksellä asiaa ei olisi pitänyt ratkaista.

Kyseiset neljä tuomaria laativat kukin eriävän mielipiteensä päätökseen. Niitä yhdistää näkemys siitä, että korkein oikeus on ylittänyt toimivaltansa ja ettei sen päätös perustu perustuslakiin millään tavalla.

”Yhdysvaltain korkein oikeus on vajonnut John Marshallin ja Joseph Storyn kurinalaisesta lainopillisesta päättelystä onnenkeksien mystisiin aforismeihin”, tuomari Antonin Scalia toteaa kritisoidessaan tuomari Anthony Kennedyn kirjoittamaa enemmistömielipiteen tunteenomaista tekstiä.

Päätös uhkaa uskonnon- ja sananvapautta

Tuomari Samuel Aliton mukaan enemmistömielipiteessä rinnastetaan sukupuolineutraalin avioliiton vastustajat rasisteihin. Näin korkeimman oikeuden päätöstä tullaan käyttämään niiden parjaamiseen, jotka eivät alistu päätöksen luomaan ”uuteen puhdasoppisuuteen”, ennustaa Alito.

”Oletan, että vanhoja uskomuksia edustavat voivat kuiskata ajatuksensa julki kotiensa hiljaisuudessa. Mutta jos he toistavat ne julkisuudessa, heidät voidaan leimata kiihkoilijoiksi ja hallinto, työnantajat ja koulut tulevat kohtelemaan heitä sen mukaisesti.”

Jos asia olisi jätetty osavaltioiden päätettäväksi, Aliton mukaan osa niistä olisi hyväksynyt ja osa hylännyt sukupuolineutraalin avioliiton. Jotkut olisivat lisänneet lainsäädäntöönsä omantunnonvapauden turvaavia pykäliä.

”Enemmistö tänään tekee tämän tänään mahdottomaksi”, toteaa Alito.

Tuomari Clarence Thomas kiinnittää huomiota siihen, että päätöksellä on kauaskantoisia seurauksia uskonnonvapauden kannalta. Uskonnonvapaus on Yhdysvaltojen liittovaltion perustuslain merkittävän Bill of Rights -listan ensimmäinen lisäys, ja siksi se on ollut erityisen tärkeä kohta maan juridisessa järjestelmässä.

Thomasin mukaan Thomasin mukaan nyt eriytyvät yhteiskunnallinen ja uskonnollinen avioliittoinstituutio ”joutuvat konfliktiin, erityisesti kun yksilöt ja kirkot kohtaavat vaatimuksia osallistua samaa sukupuolta olevien parien siviilivihkimisiin ja hyväksyä niitä.”

Tuomari John Robertsin mukaan enemmistö viittaa kintaalla juridiselle varovaisuudelle, ja nojaa avoimesti ” haluunsa muokata yhteiskuntaa”, jonka seurauksena se kumoaa osavaltioiden enemmistön avioliittolait. Lisäksi Robertsin mukaan enemmistö tahtoo muuttaa sosiaalista instituutiota, joka on ollut olemassa ”planeetan jokaisessa tunnetussa yhteiskunnassa”.

”Keitä me oikein luulemme olevamme?”, puhuttelee Roberts kollegoitaan eriävässä mielipiteessään.