Unkarin luterilaisia seulottiin diktatuurin myllyssä

Kommunistinen ideologia pääsi tunkeutumaan kirkon elämään muuttaen sen perustuksia oppisisältöjä myöten. Neuvostoliitto miehitti Unkarin vuonna 1948. Murrosvaiheen seurauksena myös Unkarin luterilaista kirkkoa alettiin järjestelmällisesti mukauttaa kommunistiselle hallinnolle myötämieliseksi. Kirkon julistus- ja opetustyötä rajoitettiin, sillä valtio halusi kasvatustyön monopolin. Myös ulkolähetystyö tehtiin kirkolle niin vaikeaksi, ettei sitä käytännössä ollut. – Tunnustukselliset piispat, Lajos Ordass ja Zoltan…