Tukahduttiko keskiajan kirkko tieteen kehityksen?

Länsimaiseen mielenmaisemaan kuuluu olennaisena ajatus uskonnon ja tieteen syvästä ristiriidasta. Kirkon uskotaan vastustaneen tieteen kehitystä halki vuosisatojen, ja erityisesti tässä kunnostautui keskiajan kirkko. John William Draper kirjoitti kuuluisassa kirjassaan History of the Conflict between Religion and Science (Uskonnon ja tieteen välisen yhteenoton historia, 1874): ”Kirkko otti itselleen tiedon säilyttäjän ja välittäjän aseman ja oli aina…