Totuus ja valhe eettisissä kysymyksissä

Suomen Teologisen Instituutin pääsihteeri Ville Auvisen neljä teesiä eettisistä kysymyksistä. Teesi 1. Eettiset kysymykset hallitsevat liikaa kirkollista keskustelua. Näyttää siltä, että lähes kaikki julkinen kirkollinen keskustelu tavalla tai toisella keskittyy nykyisin eettisiin kysymyksiin, tai tällä hetkellä lähinnä yhteen eettiseen kysymykseen. Kun keskustellaan lähetystyöstä ja seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta lähetysjärjestöille, keskiöön nousee kysymys homoseksuaalisuudesta. Kun keskustellaan herätysliikejärjestöistä…