Tietosuojaseloste

Tämä on Kustannus Oy Uuden Tien (Y-tunnus: 0196047-6) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan Kustannus Oy Uuden Tien paperisena tai suullisesti annettujen tilausten ja tilaushankinnasta, internetissä olevan artikkelitietokannan ja internet sivuilla uusitie.com sekä donkki.net olevien tilauslomakkeiden ja sosiaalisen median kautta saatujen tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä: Kustannus Oy Uusi TieOpistotie 112310 Ryttylätoimitus@uusitie.comKustannus Oy Uusi Tie ei ole katsonut tarpeelliseksi nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Kustannus Oy Uuden Tien ja asiakkaan välinen sopimukseen perustuva asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välittömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla muun muassa asiakkaan vastapuolet tai yhteistyökumppanit. Kustannus Oy Uusi Tie kerää ja käsittelee henkilötietoja vastatakseen yhteydenotto- ja tarjouspyyntöihin, hoitaakseen juridisia toimeksiantoja sekä seuratakseen uusitie.com -verkkosivuston kävijäliikennettä. Käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Yhtiön liiketoiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena voi olla myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen. Palveluntajoajamme Atex Software Oy vastaa järjestelmiinsä talletetuista lehtitilaajatiedoista ja niiden turvallisesta säilyttämisestä rekisterinpitäjänä. Palvelutarjoaja ei talleta muita tietoja kuin mitä tässä kuvauksessa on esitetty.Palveluntajoajamme Valu Oy vastaa järjestelmiinsä talletetuista sähköisen artikkelitietokannan tilaajatiedoista ja niiden turvallisesta säilyttämisestä rekisterinpitäjänä. Palvelutarjoaja ei talleta muita tietoja kuin mitä tässä kuvauksessa on esitetty. Maksujen välitykseen liittyvät maksukorttitiedot ovat yksinomaan maksujenvälittäjän rekistereissä.

Rekisteröidyt

Kustannus Oy Uusi Tie voi kerätä tietoja Yhtiön verkkosivuston käyttäjistä ja asiakkaista.

Käsiteltävät tiedot

Kustannus Oy Uusi Tie kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Yhtiön verkkosivuston kautta kerätään käyttäjän antamat tiedot seuraavasti: Käyttäjäksi kirjautuminen: – sähköpostiosoite  Tilaa Uusi Tie -lomake: – sähköpostiosoite– puhelinnumero Tilaa verkkolehti -lomake: – sähköpostiosoite– puhelinnumero Kustannus Oy Uuden Tien ja uusitie.com -palveluiden yhteydessä käyttäjä useimmiten kirjoittaa myös lisätietoihin tai kysymykseen liittyviä tietoja, jolloin hän saattaa oma-aloitteisesti jättää kyseisiin kohtiin myös omia tai jonkin toisen henkilön (lahjatilaus) henkilötietoja. Puhelimitse saatetaan soittajan antaman suostumuksen perusteella kerätä seuraavat tiedot: – nimi– osoite– sähköpostiosoite– puhelinnumero– syntymävuosi– tilinumero maksupalautustilanteessa (ei luovuteta eteenpäin)Voimme luovuttaa yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Seuraamme uusitie.com-verkkosivuston kävijäliikennettä evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc) apuna käyttäen. Internetselaimesi lähettää esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle. Kustannus Oy Uusi Tie saa tällöin käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten Kustannus Oy Uusi Tie ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Yhtiö saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Yhtiön verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Kustannus Oy Uusi Tie kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa estämisestä saat Googlen verkkosivustolla. uusitie.com -sivusto sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (Facebook, Twitter, G+) palveluita heidän evästeineen. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus

Tietoturva on Kustannus Oy Uudelle  Tielle tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. uusitie.com -sivustolla on käytössä salattu HTTPS-yhteys, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Tiedot salataan ennen niiden lähettämistä TLS-protokollan avulla. Näin ollen kaikki sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat suojattuja. Käyttäessäsi uusitie.com -sivustoa huomaat selaimesi osoitekentän alussa vihreän lukon sekä tekstin https://. Näin tunnistat sen, että sivu on salattu. Google Analytics -palvelun kautta saadut tiedot tallennetaan ja käsitellään vain kyseisessä Googlen palvelussa. Kustannus Oy Uuteen Tiehen liitetyn Google Analytics -tilin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan muutaman Kustannus Oy Uuden Tien avainhenkilön käytettävissä. Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

Rekisteröidyn oikeudet

Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Kustannus Oy Uuden Tien tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.

Tilaa uutiskirje

Saat suoraan sähköpostiisi kuukausittaisen koosteen, jossa poimimme uutisvirrasta sinulle tärkeitä asioita ja valotamme niiden taustaa. Lisäksi saat viikottain tiedon verkkolehtemme tuoreista jutuista.