Taivaallisen matematiikan syventävä oppimäärä

Kristillinen usko Jumalaan on moneutta ykseydessä: Jumala on yksi ja jakamaton, mutta samalla kolme persoonaa.

Pasi Turunen korostaa, että Jeesuksen alamaisuus suhteessa Isään ei merkitse alempiarvoisuutta jumaluudessa. Kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä vallitsee vastavuoroinen rakkaus ja pyhyys, jonka kuvaamiseen inhimilliset käsitteemme eivät riitä. Kuva: Virpi Kurvinen