Taivaallisen matematiikan syventävä oppimäärä

Kristillinen usko Jumalaan on moneutta ykseydessä: Jumala on yksi ja jakamaton, mutta samalla kolme persoonaa.

Kristittyjen täytyisi nyt Pasi Turusen mukaan harjoittaa viestinnällisiä hyveitä. – ”Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” Puhutaan asioista asioina. KUVA: VIRPI KURVINEN