Suomi vs. Venäjä

Ihmiset Venäjälläkin, Paavalin sanoin, hapuillen yrittävät löytää Jumalan.