”On ruvettava ottamaan teologia tosissaan, myös kirkon sisäisen ekumenian saralla.”

Arkkipiispa Mäkinen totesi piispainkokouksen aloituspuheenvuorossaan, että avioliittokeskustelussa on vain osittain kyse avioliitosta: ”Se on myös keskustelua uskontulkinnasta, raamatuntulkinnasta, ihmiskuvasta, maailmankuvasta ja jumalakuvasta. – – Eroavaisuudet ovat vain tulleet esiin tämän teeman yhteydessä. Tällainen kirkkomme on, näin eri tavoin luterilaista perintöä kirkossa tulkitaan.” Olen arkkipiispan kanssa täysin samaa mieltä. Puheenvuoron seuraavaan lauseeseen en kuitenkaan yhdy: ”Tämä…