Rukous on suostumista Jumalan valtaan

Isä meidän -rukouksessa on seitsemän pyyntöä, joista kolme liittyy Jumalaan ja hänen toimintaansa ja neljä on meitä itseämme varten. Nyt opettelemme Jumalaan liittyviä pyyntöjä. Jumalan nimi Nimillä on Raamatussa suuri merkitys. Ne eivät ole vain sanoja, joilla jokin yksilö erotetaan toisista, vaan ne liittyvät hyvin vahvasti persoonaan. Nimen halveksiminen merkitsi henkilön halveksimista, samoin nimen kunnioittaminen…

Kuva: iStockphoto/Allstoria