Raamattuteologia osa 3/3 – Paimen laumansa keskuudessa

Raamattu on yksi todellinen kertomus, jossa Herra on ilmoittanut itsensä monien eri ilmaisujen kautta.

KUVA: ISTOCKPHOTO / PANARAMKA