Raamattuteologia osa 2/3: Avioliitto Kristuksen ja seurakunnan iankaikkisena yhteytenä

Avioliitto on yksi tärkeimmistä koko Raamatun läpäisevistä teemoista. Yhden miehen ja naisen välinen liitto on kuin ikkuna Kristuksen ja seurakunnan iankaikkiseen ja pysyvään liittoon.

KUVA: UNSPLASH