Raamattuteologia ilmoittaa Jumalan hänen kansansa keskuudessa

Meidän tulee lukea Raamattua tarkasti, jotta ymmärrämme tekstiä oikein. Sanojen, lauseiden ja kappaleiden välistä suhdetta toisiinsa ei voi ylenkatsoa. Näistä muodostuu jokaisen kirjan erityinen sanoma, jonka kautta opimme tuntemaan Luojaamme ja Lunastajaamme.

KUVA: ISTOCKPHOTO / B-C-DESIGNS