Pyhyyden lähteellä

Meillä on tapana kuvailla pyhäksi jotain sellaista, jonka koemme erityisen arvokkaaksi ja tärkeäksi. Jotain sellaista, joka nousee tavallisen arkikokemuksen yläpuolelle. Tarvitsemme tällaisia erityisiä hetkiä, jolloin aika pysähtyy ja liikutumme ilosta. Silti ne tavoittavat vain vähän siitä, mitä Raamattu kutsuu pyhäksi.