Piispoilta teesit kristittyjen yhteydestä

Teeseissä kutsutaan kaikkia kirkon jäseniä edistämään yhteenkuuluvuutta ja avointa keskustelua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat 27. elokuuta teesit kristittyjen yhteydestä.
Taustalla on kirkolliskokouksen vuonna 2011 piispainkokoukselle antama tehtävä edistää kirkon sisäistä yhteyttä. Piispat kutsuvat nyt julkistetuilla teeseillään kirkon jäseniä mukaan. Erityisesti piispat korostavat teeseillään erilaisuutta sallivaa yhteistä keskustelua ja ristiriitojen kestämistä kirkon sisällä. Teesien mukaan kirkon…