”Onko niin, että todistus ristillä kuolleesta ja ylösnousseesta Kristuksesta on olosuhdesidonnainen asia?”

Ruotsin lähetysneuvosto on yli sata vuotta vanha ekumeeninen kattojärjestö, johon kuuluu 34 kirkkoa, lähetys- ja avustusjärjestöä.