Natanael – mies vailla vilppiä

Naapurikaupunkien välillä tuppaa usein olemaan kilpailua ja kahnausta. Galilean Kaanasta kotoisin oleva Natanael pukee tämän sanoiksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?”1 Nasaret sijaitsi reilut kymmenen kilometriä Kaanasta etelään. Nasaret oli pieni ja vaatimaton kylä, jolla ei ollut erityisen hyvä maine. Eräs ensimmäisten kristittyjen saamista pilkkanimistä oli ”nasaretilaisten lahko”.2 Monet fariseukset olivat…