”Nämä miehet osoittivat esimerkillään, että emme vaella näkemisessä vaan uskossa.”

”Nyt nouskaa nuoret Herran!” kaikui rovasti Urho Muroman sanoittama Viisikielisen laulu keski-iältään yli kuusikymppisten miesten ja naisten suusta. Syy tähän nostalgiseen lauluun oli se, että tämä noin sadan hengen joukko oli kokoontunut Uusi Tie -lehden 50-vuotisjuhlaan Helsinkiin. Kutsutilaisuudessa oli yhteistyökumppaneita ja muiden medioiden edustajia. Ainutlaatuinen ryhmänsä oli joukko lehden syntyyn vaikuttaneita henkilöitä, jotka nuoruudessaan lauloivat…