Näin arvioit maailmankatsomuksia

Menestyskirjassaan Finding Truth apologeetta Nancy Pearcey osoittaa, miksi kristinusko on ainoa maailmankatsomus, joka kestää kriittisen tarkastelun.