Miten kouluissa opetetaan sukupuolen moninaisuutta?

Kouluissa on alettu häivyttämään sukupuolijaottelua tyttöihin ja poikiin. Seta on vahvasti mukana rintamassa. Saako vanhempi kieltää lasta osallistumasta Seta-vieraan tunnille? Muun muassa tätä Uusi Tie kysyi rehtoreilta ja Opetushallitukselta.

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Kouluissa on alettu häivyttämään sukupuolijaottelua tyttöihin ja poikiin. Seta on vahvasti mukana rintamassa. Saako vanhempi kieltää lasta osallistumasta Seta-vieraan tunnille? Muun muassa tätä Uusi Tie kysyi rehtoreilta ja Opetushallitukselta.

Eri oppiaineissa pitää lisätä ”tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta”, uudet opetussuunnitelmien perusteet kehottavat.

Opetushallituksen jo vuonna 2015 julkaistussa oppaassa Tasa-arvotyö on taitolaji korostetaan, ettei lapsia saa puhutella joukkoina ”tytöt” ja ”pojat.” Oppaan mukaan ”opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa”.

Myös Seta ry on laatinut oman oppaansa, jossa se antaa vinkkejä opettajille. Isälle oppilas voisi tehdä vaaleanpunaisen ruusukortin. Matematiikan tunnilla voisi laskea, kuinka paljon sukupuolen korjausprosessin aloittaneiden määrä on kasvanut.

Hiljattain Facebook-sivullaan Seta väitti, etteivät vanhemmat voi kieltää lastaan osallistumasta Seta-vieraan tunnille koulussa. Vanhempien ennakkoluulot eivät järjestön mukaan saa kumota lasten oikeutta saada tietoa.

Ollaanko kouluissa Setan kanssa samoilla linjoilla? Entä miten uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan sukupuoli-kysymyksissä? Uusi Tie selvitti asiaa ottamalla yhteyttä kymmenen eri koulun rehtoriin.

Kokemusta sukupuolen vaihtajista

Vaikka sukupuoli-teema on mediassa pinnalla, monissa kouluissa se ei ollut. Opetussuunnitelmaan perehtyminen vie aikaa ja on muitakin ajankohtaisia teemoja.

Poika- ja tyttöjakojen häivyttämisestä lähes kaikki rehtorit antoivat esimerkiksi liikunnan sekaryhmät. Joensuun normaalikoulun perusopetuksen rehtori Jyrki Korkin mukaan heillä on WC-merkinnöissä vielä parantamisen varaa. Vasta osa vessoista on yhteiskäytössä.

Joissakin kyselyn kouluissa oli tai oli ollut oppilaita, jotka eivät kokeneet biologista sukupuoltaan omakseen. Erään tamperelaisen koulun rehtori kertoi, että tällaisessa tilanteessa on tehty käytännönjärjestelyjä. Esimerkiksi on järjestetty tilanne, jossa oppilas on voinut kertoa luokkatovereilleen sukupuolen vaihdoksestaan. Opettajien keskuudessa soraääniä ei ole kuulunut.

Saako olla pois vierailijan tunnilta?

Rehtorien näkemykset vaihtelivat kysyttäessä, saisiko huoltaja kieltää lasta osallistumasta Seta-vieraan tunnille, jos sen katsotaan olevan perheen arvojen kanssa ristiriidassa. Osa huomautti, että huoltaja voi ottaa lapsensa kokonaan pois kouluopetuksesta. Toiset taas katsoivat, että opetussuunnitelmalla perusteltavaan opetukseen on osallistuttava. Jotkut rehtorit tekisivät ratkaisun tapauskohtaisesti.

Pakilan yläkoulussa Helsingissä vain katsomukselliset syyt vapauttavat koulun toiminnasta, kuten joulukirkosta. Uskonnollista juhlaa ei kuitenkaan voi rehtori Juha Leinon mielestä rinnastaa Setan tuntiin.

Jyväskyläläisen Huhtasuon koulun rehtori Kirsi Ruoppila uskoo, että heillä Setan vierailu saattaisi herättää keskustelua vanhempien kesken.

– Meillä on hyvin monikulttuurinen koulu. Paljon eri uskontokuntia, hän perustelee.

Huhtasuon koululle Setaa ei ole kutsuttu. Rehtorin mukaan pitäisi miettiä, voisiko heidät kutsua.

Saman kaupungin normaalikoulun rehtori Aapo Halonen välttää jyrkkiä kantoja.

– Pyrimme järjestämään opetuksen niin, että kaikkien on siihen mahdollista osallistua.

Setan vierailun hän ei näe rajaavan oppilaita ulos. Mutta jos joku esimerkiksi uskonnollisiin syihin vedoten haluaisi kieltäytyä opetuksesta, Halonen harkitsisi vastaustaan.

Espoon Tapiolan koulussa Seta on käynyt vierailulla. Rehtori Heikki Pihkalan mukaan kukaan vanhempi ei ole halunnut kieltää lastaan osallistumasta tunnille. Huoltajalla on kuitenkin halutessaan keinot ottaa lapsi pois joltakin tunnilta.

– Voihan lapsen vain kuitata Wilmaan pahoinvoivaksi. Koululla ei edes välttämättä tiedetä, miksi lapsi on oikeasti ollut poissa.

Kuva: iStockphoto

”Tämä ei ole läpihuutojuttu”

Seta ei ole ainoa mahdollinen vierailija, kun puhutaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Kristilliset tahot ovat vuosia pitäneet esillä Tosi rakkaus odottaa -kampanjaa, jossa kannustetaan odottamaan seksiä avioliittoon. Saisiko tätä periaatetta pitää esillä koulussa? Ne rehtorit, joilta tätä kysyttiin, korostivat, että vierailijoiden opetuksen pitää istua opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Rehtori Pihkalan mielestä pitää antaa tilaa kaikille tavoille ajatella. Mutta jos jokin tunnetaan ”hyvin yksi­oikoiseksi liikkeeksi”, hän varoisi sellaista kutsumasta.

Erään pääkaupunkiseudun koulun rehtori ei halunnut antaa kommentteja omalla nimellään.

Hän pitää sukupuoli-kysymystä arvolatautuneena.

– Vaikka yhteiskunnassa ajetaan tiettyjä näkemyksiä, tämä ei ole läpihuutojuttu. Ketään ei voida pakottaa ajattelemaan jollain tavalla. Se on väärin.

Rehtorin mielestä siinä piilee vaara, kun suvaitsevaisuuden saavuttamiseksi aletaan ohjailemaan lasten identiteettiä.

– Minusta näitä sukupuoliasioita ei tarvitsisi käsitellä ollenkaan. Jos lapsen identiteetti ei ole vielä murrosiässä selvä, hänen pitäisi antaa miettiä sitä rauhassa.

Opetushallituksen kanta

Mikä on Opetushallituksen linja Seta-vierailun suhteen? Opetusneuvos Satu Elo toteaa, että perusopetuslain nojalla oppilaiden tulee osallistua opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Elon mukaan erityiset oppimisjärjestelyt ovat mahdollisia vain, jos oppilaalla on ennestään riittävät tiedot ja taidot, oppimäärän suorittaminen olisi olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioiden kohtuutonta, tai ne ovat perusteltuja oppilaan terveydentilan vuoksi.

Entä pitäisikö huoltajille tiedottaa vierailijoista?

– Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Koulu päättää, miten se tätä yhteistyötä tekee, Elo vastaa.

Opetushallituksen mukaan Setan vierailusta ei voi kieltäytyä uskontoon vedoten. Perusteluksi Elo toteaa pelkästään, ettei ”opetussuunnitelman mukainen opetus tai toiminta sisällä uskonnon harjoittamista.”

Uusi Tie kysyi Opetushallitukselta myös, onko eettistä näkökulmaa mietitty, kun opetetaan sukupuolten moninaisuudesta. Jotkut oppilaat saattavat hämmentyä ja alkaa epäillä sukupuoli-identiteettiään.

– Opettaja ottaa kaikessa opetuksessa huomioon eettisen näkökulman ja sovittaa opetuksen ikäkaudelle ja oppilaitten edellytyksiin sopivaksi, Elo vastaa lyhyesti.

Uutta opetussuunnitelmaa laatiessa on annettu paljon painoarvoa ideologisen järjestön eli Setan näkemyksille. Elo ei kommentoi tätä. Hänen mukaansa eri asiantuntijoita on kuultu lausuntokierroksella.

– Perusopetusasetuksessa todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon, Elo summaa.

Lisäksi

Professori: ”Vahvistamme elämänpituista ristiriitaa”

Opetushallitus korostaa, että opetuksen tulee perustua tieteelliseen tietoon. Mutta perustuuko se? Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka kyseenalaistaa väitteen. Monissa yliopistoissa naistutkimus ja niin sanottu sukupuolentutkimus ovat erillisiä saarekkeitaan, joiden sisällä feminististen perusoppien kritisoiminen on käytännössä poissuljettu.

Tasa-arvotyö on taitolaji -opas ei sanallakaan mainitse uutta tutkimusta, jonka mukaan tyttöjen ja poikien väliset eroavuudet täydentävät toisiaan, hän huomauttaa.

Hämmennystä suvaitsevaisuuden varjolla

Tapio Puolimatka painottaa, etteivät kromosomipoikkeavuudet muuta sukupuolen kaksijakoa miksikään. Ne ovat kansainvälisen sairausluokittelun mukaisia sairauden tiloja.

Hän tuo esiin useita tutkimuksia, jotka osoittavat, että 80−95 prosenttia sukupuoli-identiteetin ristiriidoista kärsivistä esimurrosikäisistä lapsista hyväksyy myöhemmin biologisen sukupuolensa hormonaalisen kehityksen seurauksena.

– Sen varjolla, että viestimme hyväksyvämme kaikki ja estämme syrjintää, tuotamme lisää hämmentyneitä ihmisiä ja vahvistamme elämänpituista ristiriitaa.

Puolimatka viittaa Paul McHughiin, joka toimi 26 vuotta yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopistosairaalan johtavana psykiatrina. McHughin näkemys on, ettei sukupuolen kanssa kamppailevaa tule hoitaa leikkauksilla ja hormonihoidoilla sen enempää kuin lihavuutta pelkäävää anoreksiapotilasta rasvaimulla. Hoidon tulisi pyrkiä ratkaisemaan psykososiaaliset ristiriidat.

– Se, että rakastaa ihmistä sellaisena kuin hän on, ei tarkoita, että pitäisi tukea hänen harhojaan.

Piditkö lukemastasi? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja, kun tilaat Uuden Tien klikkaamalla alla olevaa kuvaa. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa!