Millaisen lapsenuskon me hyväksymme?

Lapsi uskon esikuvana lienee kaikille saarnoja kuunnelleille tuttu ajatus. Markuksen evankeliumissa Jeesus ilmoittaa: ”Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse”1. Matteuksen evankeliumissa puolestaan todetaan: ”Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsenkaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.”2 Kuinka lapsi siis…