Miksi kutsuit minut?

Toisinaan naiseus, virkakäsitys ja teologin koulutus muodostavatkin elannon saamisen kannalta mahdottoman yhtälön.