”Maailmassa on vain yksi Kristuksen kirkko, joka julistaa pelastusta Kristuksessa”

HELSINGIN YLIOPISTON teologisen tiedekunnan pääsykokeissa tänä keväänä hakijat joutuivat vastaamaan kysymyksiin kolmen artikkelin pohjalta. Yksi niistä oli uskontotieteen jatko-opiskelijan, fil. maist. Mikko Sillforsin artikkeli ateismista ja jumalattomuudesta. Kirjoittaja esittää mielenkiintoisia käsityksiä muun muassa siitä, että taipumus jumalauskoon ei ole kaikille kovin luontaista, että ateismi ja uskonnottomuus lisääntyvät erityisesti länsimaissa ja että vahvat ja luotettavat hallinnot heikentävät uskontojen…