Lupauksen ja sen toteutumisen välisessä kuilussa

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet kokenut, että Jumalan sanan lupausten ja sinun elämäsi arkitodellisuuden välillä on iso kuilu? Tässä ristiriidassa on vaikea elää. Raamatun lupauksiin perustuvien odotusten ja niistä poikkeavan todellisuuden välillä on ristiriita. Joskus Sana ja elämän arkitodellisuus tuntuvat olevan aivan tuskastuttavan kaukana toisistaan. Toisinaan syynä ovat sairaudet, varattomuus, riippuvuus jostakin, mistä ei…