Lisää vuoropuhelua, lisää faktantarkistusta

Rope Kojosen mukaan evoluutiokeskustelun eri osapuolet toistavat perusteluja, jotka on jo aikaa sitten kumottu.

Areiopagi-verkkolehden päätoimittaja Rope Kojonen kertoo, että lehden yhtenä tarkoituksena on kumota uskon ja tieteen suhdetta koskevia myyttejä. Kuva: Matti Korhonen