Lähes 2000 vuotta vanhan Raamatun tekstikopion sisältö paljastui

Uuden teknologian avulla onnistuttiin lukemaan yksi vanhimmista Raamatun tekstien kopioista. Tulos paljastaa sen, kuinka tarkasti Raamattua on vuosisatojen aikana kopioitu.

rgb_kolmosuutinen_university-of-kentucky-news
En-Gedin käärö sisältää tekstiä 3. Mooseksen kirjan kahdesta ensimmäisestä luvusta. Kuva: Brent Seales

Uuden teknologian avulla onnistuttiin lukemaan yksi vanhimmista Raamatun tekstien kopioista. Tulos paljastaa sen, kuinka tarkasti Raamattua on vuosisatojen aikana kopioitu.

Uuden teknologian avulla on onnistuttu paljastamaan niin sanotun En-Gedin käärön kirjoitus. Vuonna 1970 Israelin En-Gedissä sijaitsevasta vanhasta synagogasta löytyi hiiltynyt pergamentti. Se on niin pahoin vaurioitunut, ettei sitä ole pystynyt lukemaan ennen kuin Kentuckyn yliopiston tutkimusryhmä professori Brent Sealesin johdolla onnistui siinä. He julkaisivat tutkimustuloksensa Science Advances -lehdessä 21. syyskuuta 2016.

Tutkimusryhmä käytti apunaan tietokoneohjelmaa, josta puhutaan ”virtuaalisena käärön­avaamisena.” Siinä tutkimuskohde skannataan kolmiulotteisesti ja dataa käsitellään tietokoneen avulla. Käärön teksti paljastui kopioksi 3. Mooseksen kirjasta. Käärö sisältää kirjan kaksi ensimmäistä lukua.

Radiohiiliajoituksen mukaan käärö on peräisin noin vuodelta 300 jKr., mutta kirjoitustyyli viittaisi varhempaan ajoitukseen, noin vuoteen 100 jKr. Näin ollen se on noin tuhat vuotta vanhempi kuin heprealaisen Raamatun masoreettinen teksti, johon meidänkin Vanhan testamentin käännöksemme perustuu.

Pyhän kirjan tekstejä kopioitiin huolellisesti

Masoreettinen teksti
Heprealaisen Raamatun käsikirjoitus, jonka tuotti masoreettinen koulukunta 800- ja 1000-luvuilla jKr. Masoreetit lisäsivät lukemisen helpottamiseksi heprealaiseen konsonanttitekstiin vokaalimerkit. Käyttämämme Vanhan testamentin käännös perustuu masoreettiseen tekstiin.

Kuolleenmeren kääröt
Vuosina 1947–1956 löydettiin Qumranin lähistöllä sijaitsevasta luolasta niin sanotut Kuolleenmeren kääröt. Ne ovat noin 850 kirjoituksen joukko Vanhan testamentin tekstejä ja muita juutalaisia kirjoituksia. Suurin osa Kuolleenmeren kirjoituksista sijoittuu vuosien 200 eKr. ja 100 jKr. välille. Qumranin kääröistä löytyneissä raamatunteksteissä on paljastunut jonkin verran eroja masoreettisiin teksteihin. Eroavaisuudet ovat kuitenkin lähinnä oikeinkirjoituksessa, eivät sisällössä.

Kentuckyn yliopiston tutkimusryhmä työskenteli yhdessä Jerusalemin raamatuntutkijoiden kanssa. Raamatuntutkijat toteavat New York Timesin mukaan, että En-Gedin käärön teksti on konsonanttien osalta identtinen masoreettisen tekstin kanssa. Vokaalimerkkejä En-Gedin tekstissä ei ole.

En-Gedin käärö paljastaa sen, että juutalaiset kopioivat Raamatun tekstejä äärimmäisen tarkkaan.

”Tämä ei kerro meille, millainen Raamatun alkuperäinen teksti oli, vain sen, että masoreettinen teksti on hyvin varhainen teksti kaikissa yksityiskohdissaan. Ja nyt meillä on todiste siitä, että juutalaiset käyttivät tätä tekstiä hyvin varhain Israelissa”, sanoo tohtori Michael Segal Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta New York Timesin artikkelissa.

Tutkijoiden mukaan uusi teknologia mahdollistaa muidenkin vanhojen kääröjen lukemisen. Sitä saatetaan pystyä hyödyntämään joidenkin Kuolleenmeren kääröjen tekstien avaamiseen ja Vesuviuksen purkautumisessa vaurioi­tuneisiin 300:aan kääröön.