”Kun eläimet näkee päivittäin, sen kyllä tietää, ovatko ne tyytyväisiä”

Sikoja kasvattavan Kaj Nylundin mukaan vastuu tuotannon eettisyydestä kuuluu kasvattajien lisäksi teurastamoille, lainsäädännölle ja kuluttajille.

Keskikokoisen sikatilan isäntä Kaj Nylund on sitä mieltä, ettei pitäisi vetää liian suoria johtopäätöksiä tilan koon ja hoidon laadun välille. – Samoin kuin suuressakin sairaalassa hoidetaan potilaat hyvin, myös eläimille voidaan tarjota hyvät olosuhteet suurellakin tilalla. Kuva: Kaj Nylundin arkisto