Kristitty tämän maailman kansalaisena

Kristityn ensisijainen tehtävä on huolehtia Jumala-suhteesta. Jos vieraannumme Jumalan sanasta ja rukouksesta, vieraannumme Jumalasta.

Kuva: iStockphoto